Transparenta decizionala

Transparenta decizionala

 

CHESTIONAR PRIVIND PERCEPȚIA CETĂȚENILOR ASUPRA TRANSPARENȚEI ȘI INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE

 

Contracte semnate