Proiectul NOSOCONTROL – Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Nefrologie «Dr. Carol Davila»”

Proiectul NOSOCONTROL – Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Nefrologie «Dr. Carol Davila»”

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

 

 

SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR. CAROL DAVILA anunță începerea proiectului

 

 NOSOCONTROL – Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Nefrologie «Dr. Carol Davila»”

 

 

 

La data de 28 decembrie 2023, SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE „DR. CAROL DAVILA” din București, în calitate de beneficiar, împreună cu Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în calitate de partener, au început implementarea proiectului NOSOCONTROL – Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Nefrologie «Dr. Carol Davila» în baza Contractului de finanţare nr. 1133/143/NOSO/27122023 încheiat cu MINISTERUL SĂNĂTĂȚII în calitate de coordonator de reforme și invesțiții pentru Programului Național de Redresare și Reziliență Componenta 12 Sănătate – Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale

 

 

 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității de control și reducere a infecțiilor nosocomiale prin dotarea Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila” cu echipamente, aparatură și dispozitive medicale, precum si prin renovarea etajului I din Corpul A.

 

 

 

Sursa de finanțare este Programului Național de Redresare și Reziliență Componenta 12 Sănătate – Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale.

 


Valoarea totală a proiectului este de 12.781.392,03 lei, din care valoarea totală eligibilă din PNRR este de 10.594.155,93 lei, valoarea TVA eligibil aferent PNRR este de 2.010.202,10 lei, valoarea contribuției proprii neeligibile a Beneficiarului este de 177.034 lei lei. Perioada de implementare a proiectului este de 4 luni.

 

 

 

Proiect finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență prin Planul Național de Redresare și Reziliență

 

 

 

Date de Contact: Prof. Dr. STRÂMBU VICTOR DAN EUGEN, Manager

 

Tel: 021-3189184, Email: contact@spcaroldavila.ro