Furnizare echipamente IT și software pentru Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular Foișor, finanțată prin bugetul local, valoare estimată: 4.941.737,44 lei fără TVA

Furnizare echipamente IT și software pentru Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular Foișor, finanțată prin bugetul local, valoare estimată: 4.941.737,44 lei fără TVA

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în calitate de autoritate contractantă, a demarat procedura de licitație deschisă având ca obiect: Furnizare echipamente IT și software pentru Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular Foișor, finanțată prin bugetul local, valoare estimată: 4.941.737,44  lei fără TVA. Licitația deschisă se derulează online, prin mijloace exclusiv electronice, documentația de atribuire putând fi descărcată din SEAP, conform anunț de participare nr. CN10693441/28.05.2024.