Furnizare echipamente medicale în cadrul proiectului „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de copii Dr. Victor Gomoiu”, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență 2020 – 2026

Furnizare echipamente medicale în cadrul proiectului „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de copii Dr. Victor Gomoiu”, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență 2020 – 2026

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în calitate de autoritate contractantă, a demarat procedura de licitație deschisă având ca obiect: Furnizare echipamente medicale în cadrul proiectului „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de copii Dr. Victor Gomoiu”, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență 2020 – 2026, Componenta: 12 – Sănătate, Investiția:1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3 – Unități de asistență medicală ambulatorie, valoare estimată: 8.548.844,24 lei fără TVA. Licitația deschisă se derulează online, prin mijloace exclusiv electronice, documentația de atribuire putând fi descărcată din SEAP, conform anunț de participare nr. CN1069079/22.05.2024.