Furnizare echipamente medicale în cadrul proiectului “Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sîrbu”, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență 2020 – 2026.

Furnizare echipamente medicale în cadrul proiectului “Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sîrbu”, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență 2020 – 2026.

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în calitate de autoritate contractantă, a demarat procedura de licitație deschisă având ca obiect: Furnizare echipamente medicale în cadrul proiectului “Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sîrbu, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență 2020 – 2026, Componenta: 12 – Sănătate, Investiția:1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3 – Unități de asistență medicală ambulatorie, valoare estimată: 3.358.705,00 lei fără TVA. Licitația deschisă se derulează online, prin mijloace exclusiv electronice, documentația de atribuire putând fi descărcată din SEAP, conform anunț de participare nr. CN1068701/10.05.2024.