Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș

Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș

-    Proiectul pentru dezvoltarea și modernizarea ambulatoriului de la Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”, avansează conform calendarului stabilit.

-    Finanțarea, cu o valoare totală de 3,53 milioane de lei, este asigurată prin PNRR și de la bugetul local al Primăriei Municipiului București, obiectivul general fiind îmbunătățirea calității serviciilor medicale furnizate populației, creșterea eficienței, promptitudinii și diversificării acestora în scopul îmbunătățirii satisfacției pacienților.

-    În acest sens, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în calitate de autoritate contractantă, a demarat procedura de licitație deschisă având ca obiect: Furnizare echipamente medicale în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș”, cu o valoare estimată de 2.106.822,28 de lei, fără TVA.

-    Licitația deschisă se derulează online, prin mijloace exclusiv electronice, documentația de atribuire putând fi descărcată din SEAP, conform anunț de participare nr. CN1067874/17.04.2024.