Proiectul pentru dezvoltarea și modernizarea ambulatorului de la Spitalul Clinic Filantropia, se derulează conform graficului

Proiectul pentru dezvoltarea și modernizarea ambulatorului de la Spitalul Clinic Filantropia, se derulează conform graficului

 

*     Finanțarea, cu o valoare totală de 5,63 milioane de lei, este asigurată prin PNRR și de la bugetul local al Primăriei Municipiului București, și are ca obiectiv realizarea de investiții în dotarea Ambulatoriului de specialitate cu echipamente, aparatură și dispozitive medicale moderne, crescând astfel siguranța pacientului, capacitatea de îngrijire și calitatea actului medical.  

*     În acest context, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în calitate de autoritate contractantă, a demarat procedura de licitație deschisă având ca obiect: Furnizare echipamente medicale în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorie în Spitalul Clinic Filantropia”, cu o valoare estimată      de 3.878.112,14 de lei, fără TVA. 

🟢 Licitația deschisă se derulează online, prin mijloace exclusiv electronice, documentația de atribuire putând fi descărcată din SEAP, conform anunț de participare       nr. CN1067148/02.04.2024.