ANUNȚ IMPORTANT PENTRU SPITALE - LOCUINȚE DE SERVICIU

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU SPITALE - LOCUINȚE DE SERVICIU

 

Vă înștiințăm că se pot depune în continuare solicitări pentru locuințe de serviciu din partea personalului angajat în unitățile sanitare aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului București.

 

Solicitările depuse, completate și analizate de către comisie până în luna martie inclusiv, se vor înainta spre aprobare Consiliului General al Municipiului București, în ședința din luna mai 2019.

Echipa A.S.S.M.B.