SERVICII MEDICALE STOMATOLOGICE GRATUITE PENTRU COPIII DIN CENTRELE DE PLASAMENT DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI, ÎNCEPÂND CU LUNA IULIE

SERVICII MEDICALE STOMATOLOGICE GRATUITE PENTRU COPIII DIN CENTRELE DE PLASAMENT DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI, ÎNCEPÂND CU LUNA IULIE

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a pus la dispoziția centrelor de plasament aflate în subordinea Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Municipiul București, servicii medicale stomatologice gratuite (consultații, tratamente) tuturor minorilor.

Aceste servicii se vor desfășura în cadrul cabinetelor stomatologice din unitățile de învățământ de stat aflate în proximitatea fiecărui centru de plasament în parte.