ÎNCĂ O MINCIUNĂ MARCA LIBERTATEA.RO:

ÎNCĂ O MINCIUNĂ MARCA LIBERTATEA.RO:

https://libertatea.ro/…/primaria-capitalei-regulament-spita…

COMUNICAT DE PRESĂ ASSMB

!!! PRIMARUL GENERAL GABRIELA FIREA NU ARE NICIO ATRIBUȚIE ÎN ELABORAREA REGULAMENTELOR INTERNE ALE INSTITUȚIILOR DIN SUBORDINE, DECI NICI ÎN REALIZAREA REGULAMENTULUI INTERN AL ASSMB
În legătură cu informațiile eronate, apărute în cotidianul Libertatea.ro, potrivit cărora ,,Primăria lui Firea a trimis spitalelor un regulament prin care îi poate da afară pe angajații care reclamă abuzurile sau corupția!,, facem următoarele precizări:

- Regulamentul intern la care se face referire în articol este REGULAMENTUL INTERN AL ADMINISTRAȚIEI SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI ȘI NU ARE NICIO LEGĂTURĂ CU REGULAMENTUL INTERN AL FIECĂRUI SPITAL DIN CELE 19 ADMINISTRATE DE PRIMĂRIA CAPITALEI;
- Regulamentul intern pe 2020 s-a reactualizat, a fost întocmit după consultarea cu sindicatul Hipocrat și a fost aprobat de Directorul general al ASSMB.
- Regulamentul intern precedent din 2019, prevedea de asemenea, la Art .60: ,,În situaţia în care vreun salariat este contactat de către jurnalişti/ ziarişti, acesta îi va îndruma către Biroul de presă al instituţiei, ori către conducerea A.S.S.M.B. Salariaţii nu vor furniza reprezentanţilor presei informaţii privind A.S.S.M.B. sau în numele acesteia, cu excepţia cazului în care au fost abilitaţi expres, în scris, în acest sens,,.

Deci, informația conform căreia ,, Cele 19 spitale aflate în subordinea Primăriei Capitalei au primit, începând de luni, noul regulament intern,, este neadevărată, deoarece Regulamentul Intern al ASSMB, așa cum am precizat mai sus, nu reglementează sub nicio formă activitatea personalului medical din cele 19 unități sanitare. Precizăm că fiecare unitate sanitară are propriul Regulament Intern care este elaborat de Comitetul director și aprobat de manager.

În legătură cu Art.61 din Regulamentul Intern al ASSMB, la care greșit se face referire în libertatea.ro, ca fiind un regulament intern transmis spitalelor din subordine :

Art.61: ,,În situaţia în care vreun salariat este contactat de către jurnalişti/ziarişti, acesta îi va îndruma către purtătorul de cuvânt desemnat, care va informa conducerea ASSMB cu privire la informațiile solicitate. Salariaţii nu vor furniza reprezentanţilor presei informaţii privind ASSMB sau în numele acesteia, cu excepţia cazului în care au fost abilitaţi expres, în scris, în acest sens. Nerespectarea acestei reguli constituie abatere disciplinară și se va sancționa conform prevederilor prezentului Regulament Intern, acesta a fost introdus potrivit procedurilor interne ale ASSMB și potrivit Legii 544, art 3 și art. 16. (Art. 3: Asigurarea de către autoritățile și instituțiile publice a accesului la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relații publice sau al persoanei desemnate în acest scop. Art.16: Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public, autoritățile și instituțiile publice au obligația să desemneze un purtător de cuvânt, de regulă din cadrul compartimentelor de informare și relații publice.)

Mai mult decât atât, în procedura internă a ASSMB, avertizorul public este protejat potrivit legislației în vigoare iar în Regulamentul intern al ASSMB, care este public:
http://assmb.ro/…/dive…/regulament-intern-decembrie-2019.pdf
la Art.71, Art.72 și Art.73 se prevăd obligațiile salariaților de a respecta confidențialitatea anumitor informații care nu sunt de interes public.

De aici, rezultă clar că Legea 571/2004 și Directiva europeană 1937/2019 la care se face referire în articol, nu sunt încălcate, așa cum a dezinformat libertatea.ro.

Încă o dată, ziariștii de la libertatea.ro induc în eroare opinia publică, dezinformând, fără o minimă documentare și fără să solicite informații în prealabil. Totodată, informația referitoare la numărul de angajați ai ASSMB este mincinoasă. ASSMB are 1144 de angajați din care aproximativ 900 sunt medici și asistenți din Rețeaua de medicină școlară, și nu 2200 cum greșit a publicat libertatea.ro.