Concurs medici - medicina generala cu drept de libera practica si medici specialisti/primari specialitatea medicina de familie

Anunt concurs

Tematica concurs

Centralizator selectie dosare

Centralizator contestatii selectie dosare

Centralizator final selectie dosare

Anunt data si locatie sustinere proba scrisa