Anunț loc desfășurare a probei scrise a concursului de ocupare a posturilor de medici generaliști [15.11.2013]

Click pe acest link pentru anuntul locului de desfașurare a probei scrise MG