• Extinderea – modernizarea și echiparea Spitalului Clinic de Copii „Doctor Victor Gomoiu”

  Extinderea – modernizarea și echiparea Spitalului Clinic de Copii „Doctor Victor Gomoiu”

  Noul spital, o extensie de şase etaje şi unul tehnic, va fi construit în curtea actualei unităţi sanitare de la „Gomoiu”, veche de aproape 100 de ani, este proiectat şi va fi realizat respectând toate standardele UE, urmând a fi dotat cu aparatură şi echipamente medicale de ultimă generaţie.

  Numărul paturilor va creşte de la 159 la 278, numărul sălilor de operaţie va creşte de la două existente ce deservesc o singură specialitate (ORL) la zece – două săli operaţii ORL, două săli operaţii Chirurgie, două pentru operaţii Ortopedie şi patru săli operaţii Cardiologie.
  Se va construi o parcare cu o capacitate de 119 locuri, dintre care cinci pentru ambulanţe, iar spaţiul verde va fi amenajat pe o suprafaţă de 3.400 mp.

  TITLU PROIECT: Extindere – Modernizarea și Echiparea Spitalului Clinic de Copii „Doctor Victor Gomoiu” – B-dul Basarabia nr.21, sector 2, București

  BENEFICIARUL INVESTIȚIEI: Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București SA

  REPREZENTANTUL BENEFICIARULUI: Asocierea AECOM Ingineria SRL – TECHNIC Consulting Engineering SRL

  CONSTRUCTOR: Asocierea Compagnie d’Entreprises CFE SA – CFE Contracting and Engineering SRL – ALSA Imed SRL – SRLR Atelier d’Architecture Christian Tanascaux

  VALOAREA INVESTIȚIEI: 169.295.968,95 RON fără TVA

  DURATA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR: 5 luni proiectare + 21 de luni execuție

  Data de începere a lucrărilor: 18 decembrie 2012

  Data de anunțare a Inspectoratului de Stat în Construcții: 10 iunie 2013

   

  PROGRESUL LUCRĂRILOR ÎN ANUL 2013: Lucrări de structură – etajul 6 inclusiv

  PROGRESUL LUCRĂRILOR ÎN ANUL 2014: Lucrări de structură, finisaje, instalații, furnizare de echipamente medicale

  PROGRESUL LUCRĂRILOR ÎN ANUL 2015: Lucrări de rețele exterioare, drumuri în incintă, parcări, furnizare de echipamente medicale, testare și dare în folosință

  REGIM DE ÎNĂLȚIME: Subsol + Parter + 6 Etaje + Etaj 7 retras

  Hmax : 27m de la cota ± 0.00

  SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ SPITAL NOU: 19.260 m2

  SUPRAFAȚA TOTALĂ A TERENULUI: 11.589 m2

  LOCURI DE PARCARE: 119, din care 5 pentru ambulanțe

  SPAȚII VERZI: 3.400 m2

  CAPACITATE SPITALIZARE: 278 DE PATURI

  SĂLI DE OPERAȚII: 10, după cum urmează:

  • 2 Săli de operații ORL
  • 2 Săli de operații Chirurgie
  • 2 Săli de operații Ortopedie
  • 4 Săli de operații Cardiologie

  FUNCȚIUNI :

  SUBSOL: Farmacie, Bucătărie, Laborator, Morgă, Garaj, Adăpost Protecție Civilă

  PARTER: Zona administrativă, Consultații, Imagistică, Internări-Externări

  ETAJ 1: Cazare neurologie, Laboratoare, Zonă sterilizare

  ETAJ 2: Cazare Pediatrie respiratorie / Gastroenterologie, Terapie intensivă

  ETAJ 3: Cazare ORL / Chirurgie, Terapie intensivă

  ETAJ 4: Cazare Ortopedie / Nefrologie pediatrică, Sală de ședințe

  ETAJ 5: Bloc operator Ortopedie, ORL, Chirurgie – 6 Săli de operații, Anestezie Terapie Intensivă, Sală de ședințe

  ETAJ 6: Bloc operator Cardiologie – 4 Săli de operații, Cazare Cardiologie, A.T.I. Cardiologie

  ETAJ 7: Spații tehnice

   

  1.Informații generale privind proiectul – date generale

   

  Pe amplasament există o unitate spitalicească de profil care urmează să fie extinsă, în vederea măririi capacității de spitalizare și intervenție medicală.

  Situat în intravilanul Municipiului București, B-dul Basarabia nr. 21, sector 2 București, terenul are următoarele vecinătăți:

  –        la sud: B-dul Basarabia

  –        la vest: parc – spațiu verde, teren de sport

  –        la nord: parc – spațiu verde, teren de sport

  –        la est: Str. Arhitect D. Hirjeu

  În prezent, ansamblul spitalului este format din 9 corpuri, după cum urmează:

  • corpurile C1,C2,C3 au fost construite în anul 1930, au fost întreținute și starea lor actuală este acceptabilă, însă improprie funcțiunilor actuale pentru un spital de copii modern și adaptat la tehnologia necesară;
  • corpul C4 având funcțiunea de centrală termică;
  • corpul C5 având funcțiunea de ateliere, preosectură;
  • corpul C6 având funcțiunea de administrație;
  • corpul C7 având funcțiunea de stație de oxigen;
  • corpul C8 având funcțiunea de magazine de alimente;
  • corpul C9 având funcțiunea de depozit de materiale.

   

  Corpurile C1, C2, și C3 împreună cu C9 vor fi menținute în funcțiune pe toată durata construcției noului spital și vor fi reabilitate ulterior.

  Corpurile C4, C5, C6, C7, C8 prezintă degradări constructive multiple și disfuncționalități majore și vor fi demolate.

  Noul spital care va fi construit va fi alcătuit din următoarele corpuri:

  • aripa sudică – corpul A1, cu funcțiune de spital, în paralel cu Bulevardul Basarabia S+P+6et+Et. tehnic;
  • aripa vestică – corpul A2, cu funcțiune de spital, în paralel cu Strada Hirjei;
  • corpul A3, cu funcțiune de parcare subterană, în paralel cu Strada Arhitect Hirjeu-S (parcaj, ALA) + P (centrală termică);
  • pasarela de legătură A4 – între etajele 1 ale corpului C3 (existent) și aripa A2 (spital nou).

   

  1.1.                   Funcțiunile și suprafețele desfășurate utile ale noii construcții :

   

  • subsol – farmacie, bucătărie, laborator, morgă, garaj, adăpost protecție civilă- 2460,03 mp poziționat sub corpurile A1 și A2
  • parter – zona administrativă, consultații, imagistică, internări-externări – 1757,17mp
  • parter centrală termică – 131,12mp
  • parter spații tehnice – 236,00mp
  • etaj1 – cazare neurologică, laboratoare, zonă sterilizare – 1823,57mp
  • etaj 2 – cazare pediatrie respiratorie/gastroenterologie, terapie intensivă – 1854,95mp
  • etaj 3 – cazare ORL/chirurgie, terapie intensivă – 1854,43mp
  • etaj 4 – cazare ortopedie/nefrologie pediatrică, sală de ședințe – 1764,77mp
  • etaj 5 – bloc operator de ortopedie, ORL, chirurgie – 6 săli de operații, anestezie, terapie intensivă, sală de ședinte – 1887,40mp
  • etaj 6 – bloc operator cardiologie – 4 săli de operații, cazare cardiologie, A.T.I cardiologie – 1861,64mp
  • terasă – etaj ethnic – spații tehnice – 1300mp

   

  Suprafața totală construită desfășurată spital nou: 19.260mp

  Suprafața totală a terenului: 11.589mp

  Locuri de parcare: 119, din care 5 pentru ambulanțe

  Spații verzi: 3.400mp

  Capacitate de spitalizare: 278 de paturi

  Săli de operații: 10, după cum urmează

  • 2 Săli de operații ORL
  • 2 Săli de operații Chirurgie
  • 2 Săli de operații Ortopedie
  • 4 Săli de operații Cardiologie

   

  1. 2. Analiza situației existente:

   

  1.2.2. Din punct de vedere arhitectural

  • finisajele existente sunt uzate atât fizic, cât și moral: vopsitorii ulei, tencuieli, zugrăveli;
  • tâmplăriile interioare și exterioare din lemn sunt uzate, nemaiasigurând etanșeitatea necesară lucrului în mediul steril și izolare termică și fonică;

   

  1.2.3. Din punct de vedere al instalațiilor electrice

  • tablourile electrice și aparatele sunt uzate fizic și moral, nu mai corespund siguranței în exploatare;
  • puterea instalată nu acoperă necesarul de consum al spitalului în faza actuală.

   

  1.2.4. Din punct de vedere al instalațiilor sanitare

  • coloanele de alimentare cu apă sunt deteriorate și poziționate în spații greu accesibile, înlocuirea traseelor de alimentare devenind inevitabile;
  • grupurile sanitare sunt subdimensionate, nereușind să acopere necesarul întregului spital, este necesară dotarea cu obiecte sanitare și accesorii;
  • nu există utilaje noi destinate producerii apei tratate;
  • este necesară refacerea întregii rețele de canalizare a apelor uzate și instalațiilor de filtrare în cadrul incintei;
  • clădirile nu sunt prevăzute cu instalații de climatizare sau ventilație mecanică, acestea fiind doar la nivelul sălilor de operație aseptic;
  • nu există rezervor de apă care să asigure rezerva de consum și rezerva de apă în caz de incendiu;

   

  1.2.5. Din punct de vedere al instalațiilor termice

   

  • ansamblul este încălzit prin intermediul radiatoarelor de fontă;

   

   1.2.6. Din punct de vedere funcțional

   

  • compromisurile funcționale sunt incompatibile cu procesul medical și este necesară extinderea spațiilor existente;
  • construcția nu este prevăzută cu ascensor, care să permită transportul bolnavilor cu patul mobil sau căruciorul, a lenjeriei, hranei sau diverselor materiale;
  • spitalul nu beneficiază de un bloc operator aseptic compact;
  • spațiul destinat funcțiunii de sterilizare centralizată nu permite funcționarea în condiții optime a utilajelor;
  • bolnavii sunt cazați în saloane cu multe paturi, grupurile sanitare amplasate pe culoar fiind subdimensionate;
  • laboratoarele nu sunt în legătură directă cu spațiul de recoltare probe și cel de eliberare analize; condițiile de lucru sunt improprii, nerespectând un regim strict de securitate a muncii și de protecție a personalului, față de lucru cu substanțe nocive;

   

  1. 2.     Etapele succesive de desfășurare a lucrărilor

   

            Toate lucrările ce vor avea loc pe etape succesive se vor desfășura astfel încât construcția existentă să funcționeze în permanență, pe toată durata șantierului, fără a diminua capacitatea funcțională, astfel:

  • etapa pregătitoare – etapa 1

  1. remodelarea spațiilor adiacente;

  2. reorganizarea și prepararea viitoarelor branșamente pentru etapa finală:

  • electricitate
  • evacuarea apelor uzate și pluviale
  • instalații de încălzire
  • instalații de produs apă caldă și menajeră
  • branșamente apă la capacitatea necesară
  • branșamente gaz metan
  • amplasarea viitoare a fluidelor medicinale

   

  • etapa 2 – această etapă urmărește realizarea extinderii spitalului
  • etapa 3 – realizarea legăturii spațiale cu corpul de clădire existent, pentru preluarea fluxurilor funcționale existente.
  Leave a reply →

Photostream